Terms and Conditions

-Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico. 

Waarschuwing:

 

– de waarde van uw virtuele munten kan sterk op en neer gaan, en

het door u belegde bedrag kan integraal verloren gaan;

– de virtuele munten zijn niet gedekt door de garantieregelingen voor

bankdeposito’s;

– op de markt van de virtuele munten is geen enkel wettelijk

mechanisme beschikbaar waarmee marktmanipulatie of misbruik van

voorkennis kan worden vermeden;

– de virtuele munten zijn volledig afhankelijk van een specifieke

computertechnologie en –infrastructuur, die in bepaalde gevallen zeer

recent ontwikkeld en nog onvoldoende getest kan zijn;

– bij verlies van de identificatiecode die of het wachtwoord dat

toegang verleent tot de virtuele portefeuille waarin de virtuele munten

zijn opgeslagen, zullen die munten definitief verloren zijn;

– virtuele munten worden thans beperkt als betaalmiddel aanvaard,

en in de meeste landen bestaat er geen enkele wettelijke verplichting

om ze te aanvaarden;

– voor meer informatie over de risico’s die aan een belegging in virtuele munten verbonden zijn, raden wij u aan de Wikifin-pagina Wat

is een cryptomunt? | Wikifin te lezen.”

 

Algemene voorwaarden 

 

 1. Inleiding

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website (“Website” of “Software”) www.tradebit.be ook genaamd ‘TradeBit’ met het product ‘Optimus’. 

 

1.2 Door onze website te gebruiken en te betalen voor onze diensten, accepteert u deze voorwaarden volledig; dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u onze website en software niet gebruiken. 

 

1.3 Als u zich registreert op onze website, materiaal naar onze website verzendt of een van onze website diensten gebruikt, vragen we u uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

 

1.4 U moet minimaal 18 jaar oud zijn om onze website te gebruiken; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert en verklaart u ons dat u ten minste 18 jaar oud bent. 

 

1.5 Onze website maakt gebruik van cookies; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacy- en cookiebeleid.

 

 1. Auteursrechtverklaring

 

2.1 Copyright 2023, Satoshi consultancy Ltd.

 

2.2 Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze voorwaarden:

 

  – (a) wij, samen met onze licentiegevers, bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website; 

 

en

 

  – (b) Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

 

 1. Licentie om onze website en Optimus software te gebruiken

 

3.1 U kunt:

 

 – (a) pagina’s van onze website bekijken in een webbrowser;

 – (b) pagina’s downloaden van onze website voor caching in een webbrowser;

 – (c) pagina’s van onze website afdrukken;

 – (d) onze website diensten gebruiken door middel van een webbrowser;3.2 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door Paragraaf 3.1 of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal van onze website downloaden of dergelijk materiaal op uw computer opslaan.

 

3.3 U mag onze website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden en u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.

 

3.4 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.

 

3.5 Tenzij u de relevante rechten op het materiaal bezit of beheert, mag u niet:

 

 – (a) materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);

 – (b) inhoud of producten van onze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;

 – (c) enig product van onze website in het openbaar tonen;

 – (d) producten van onze website gebruiken voor commerciële doeleinden; of

 – (e) producten of inhoud van onze website opnieuw verspreiden.3.6 We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot delen van onze website, of ons Optimus en Magnus programma, te beperken; u mag geen toegang beperkingsmaatregelen op onze website omzeilen.

 

 1. Aanvaardbaar gebruik

 

4.1 U mag niet:

 

 – (a) onze website op enigerlei wijze gebruiken of enige actie ondernemen die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website of de software aantast;

 – (b) onze website gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit kan gebracht worden;

 – (c) onze website gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke-loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware;

 – (d) het uitvoeren van systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling activiteiten (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

 – (e) toegang krijgen tot of anderszins interactie hebben met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen;

 – (f) de richtlijnen schenden die zijn uiteengezet in het robots.txt-bestand voor onze website; of

 – (g) gegevens die via onze website zijn verzameld gebruiken voor directe marketingactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot e-mailmarketing, sms-marketing, telemarketing en direct mailing).4.2 U mag de via onze website verzamelde gegevens niet gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten.

 

 1. Registratie en rekeningen

 

5.1 Om in aanmerking te komen voor een account op onze website onder dit artikel 5, moet u minimaal 18 jaar oud zijn.

 

5.2 U kunt zich registreren voor een account bij onze website door het account registratie formulier op onze website in te vullen en in te dienen en op de verificatielink te klikken in de e-mail die de website u zal sturen of registratie via onze support agent tijdens de 1-op-1 live online installatie en introductieles.

 

5.3 U mag geen enkele andere persoon toestaan uw account te gebruiken om toegang te krijgen tot de website of ons Copy Trading Systeem.

 

5.4 U moet ons onmiddellijk via mail naar copytrader@satoshi-consultancy.com  op de hoogte stellen als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van uw account.

 

5.5 U mag het account van een andere persoon niet gebruiken om toegang te krijgen tot de website of Optimus programma.

 

 1. Gebruiker Inloggegevens (vanaf service beschikbaar is op website)

 

6.1 Als u zich aanmeldt voor een account bij onze website, wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen.

 

6.2 Uw gebruikers-ID mag niet misleidend zijn en moet voldoen aan de inhoud regels uiteengezet in Sectie 11; u mag uw account of gebruikers-ID niet gebruiken voor of in verband met de imitatie van een persoon.

 

6.3 U dient uw wachtwoord geheim te houden.

 

6.4 U moet ons onmiddellijk via Discord via privébericht naar “Danny -optimus support-“ op de hoogte stellen als u kennis krijgt van enige bekendmaking van uw wachtwoord.

 

6.5 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op onze website die voortkomen uit het niet vertrouwelijk houden van uw wachtwoord, en u kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortvloeien uit een dergelijke storing.

 

6.6. U erkent en stemt ermee in dat niet alle handelssignalen om verschillende redenen naar uw account kunnen worden gerepliceerd, waaronder, maar niet beperkt tot: 

 

 1. i) verschil in waarde van de portefeuille van de handelaar en uw portefeuille, aangezien handelsplatformen minimum limieten voor het orderbedrag kunnen stellen uitgevoerd via deze overeenkomstige handelsplatformen, 
 2. ii) technische beperkingen of problemen van handelsplatformen, 

iii) technische beperkingen of problemen van de optimus software of gateways naar handelsplatformen.

iiii) Menselijke fouten door optimus operatoren

 

 1. Opzegging en opschorting account

 

7.1 Wij kunnen:

 

  – (a) uw account opschorten;

  – (b) uw account opzeggen; en/of

  – (c) uw accountgegevens bewerken,

  op elk moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg.

 

7.2 U kunt uw account op onze website annuleren door contact op te nemen met de ondersteuning op Discord.

 

7.3 Wij schorten automatisch uw account op bij een te late betaling van commissie zoals genoemd op de factuur.

 

 1. Vergoedingen en betalingen

 

8.1. Als tegenprestatie voor toegang tot de Software en gerelateerde diensten kunnen handelaren en signaalaanbieders (gezamenlijk “Handelaren”) en/of Satoshi consultancy Ltd. kosten in rekening brengen op basis van uw kopiëren van handelsstrategieën of handelssignalen, orders, gebruik van handelsstatistieken, gebruik van gebruikersinterfaces voor handelsplatformen of het gebruik van andere gerelateerde diensten.

 

Bij inschrijving betaalt u een intake bedrag dat gefactureerd wordt door Satoshi Consultancy Ltd. Hiervoor krijgt u eenmalig een online inleidingsles op afspraak van max. 1 uur.

 

Satoshi Consultancy Ltd. hanteert verschillende soorten vergoedingen voor het gebruik van de software en aanverwante diensten. De vergoeding voor het kopiëren van betaalde handelsstrategieën wordt bijvoorbeeld bepaald als een percentage van de inkomsten uit de “kopieer handel” door externe handelaars, de vergoeding voor deze handelssignalen wordt vastgesteld als een maandelijkse of 3-maandelijkse betaling via factuur door Satoshi consultancy Ltd., dit kan zowel op onderneming alsook particulier. Externe handelaren worden een vast percentage vergoed van deze commissie door Satoshi Consultancy Ltd.

 

8.2. U wordt geïnformeerd over de bedragen van de vergoedingen en hun beschrijving, toepasselijke factureringsperiode, beschikbare betalingsmethoden via de Software en inleidingsles. Betaalmethoden die beschikbaar zijn via de Software worden door ons naar eigen goeddunken bepaald. Vergoedingen, berekenings- en betalingstermijnen kunnen met of zonder voorafgaande kennisgeving door Satoshi Consultancy Ltd. worden herzien.

 

8.3. U betaalt alle toepasselijke vergoedingen en alle andere bedragen die door u of namens u zijn gemaakt via maandelijkse factuur, in de bedragen die van kracht waren toen dergelijke vergoedingen werden gemaakt.

 

8.4. Door u te abonneren op een van onze diensten, inclusief het kopiëren van een handelsstrategie of het abonneren op handelssignalen, geeft u ons toestemming om uw favoriete betaalmethode keer op keer in rekening te brengen, aangezien uw abonnement automatisch wordt verlengd aan het begin van een volgende factureringsperiode , tenzij door u geannuleerd voordat een factureringsperiode is verstreken.

 

U erkent dat uw abonnementen onderhevig zijn aan automatische verlengingen en u stemt in met en aanvaardt verantwoordelijkheid voor alle terugkerende kosten van uw betaalmethode op basis van deze automatische verlenging functie zonder verdere toestemming van u en zonder verdere kennisgeving, behalve zoals vereist door de wet. U erkent verder dat het bedrag van de terugkerende kosten kan veranderen als de toepasselijke belastingtarieven veranderen of als u op de hoogte wordt gebracht dat de toepasselijke abonnementskosten worden verhoogd.

 

8.5 Bij de verlenging van uw abonnement, als Satoshi consultancy Ltd. geen betaling ontvangt, gaat u ermee akkoord dat Satoshi consultancy Ltd. uw abonnement kan beëindigen of opschorten en doorgaan met het in rekening brengen van extra administratiekosten van 3% per week dat de betaling niet ontvangen werd, totdat de betaling is ontvangen (na ontvangst van de betaling wordt uw account geactiveerd en voor doeleinden van automatische verlenging begint uw nieuwe abonnementsperiode vanaf de dag dat de betaling is ontvangen).8.6. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de bedragen en factureringsperiode van vergoedingen en in elk geval voordat u zich abonneert op onze diensten of interactie aangaat met de Software waarvoor mogelijk kosten in rekening worden gebracht.

 

8.7. Het is volledig uw verantwoordelijkheid om te bepalen of, en in welke mate, belastingen in uw land waar U gevestigd bent van toepassing zijn op alle activiteiten die u uitvoert via onze Software, en om de juiste bedragen aan belastingen in te houden, te innen, te rapporteren en af ​​te dragen aan de bevoegde belastingautoriteiten. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid op ons om transactie-informatie op te slaan of te archiveren, noch heeft de Software een dergelijke opslag- of archivering mogelijkheid. Wij herinneren er u aan dat het verhandelen van digitale valuta in de meeste landen belast wordt en U verplicht bent om de fiscale wetgeving na te leven. Door de snel veranderende wetgevingen rond copytrading en cryptovaluta bent u zelf verantwoordelijk om na te gaan of de diensten die onze software verricht toegestaan zijn volgens de wetgeving van uw land.

 

8.8. Wanneer u begint met het kopiëren van een handelsstrategie, worden alle wijzigingen van uw portefeuillewaarde geëvalueerd in een digitaal activum (bijvoorbeeld in USDT, USDC BTC, ETH of BUSD) of FIAT munt (USD, EUR) dat vooraf door Satoshi consultancy Ltd. is bepaald (“controlevermogen”). Het is geheel uw verantwoordelijkheid wat er gebeurt met de fondsen op uw account en Satoshi Consultancy Ltd. zal nooit toegang kunnen of mogen krijgen tot uw fondsen op de beurs. Via API connecties kunnen er enkel aan-en verkoop strategieën doorgevoerd worden zonder enig beheer van uw fondsen. Wij zijn dan ook geheel niet verantwoordelijk voor verlies of slecht management van uw beurzen. Wij zijn geen portfolio beheerders en kunnen geen opnames uitvoeren vanuit uw account op Bybit, Binance, Bitget of een andere beurs.

 

8.9. Houd er rekening mee dat als de handelaar binnen de factureringsperiode van het kopiëren van een op commissie gebaseerde handelsstrategie geen handelsactiviteit uitvoert, maar de waarde van uw portefeuille veranderd in vergelijking met controleactiva, de software deze wijzigingen kan beschouwen als inkomsten uit kopieer handel en we kunnen onze vergoedingen berekenen op basis van deze inkomsten.

 

Hou er ook rekening mee dat als u binnen de factureringsperiode van het kopiëren van een handelsstrategie transacties of trades hebt uitgevoerd op uw gekoppelde account op het handelsplatform, de inkomsten uit dergelijke transacties kunnen worden beschouwd als de inkomsten uit kopieer handel en dat we onze vergoedingen kunnen berekenen op basis van inkomsten. Volg dus zeker de gids en manier van werken op tijdens de intake les, aangezien onze software geen onderscheid kan maken op stortingen, eigen trades of Optimus copy trades op het bepaalde trading-pair of digitale portefeuille dat gekoppeld is aan de Optimus software. Het is dus expliciet verboden om zelf handel te verrichten op de trading pairs van de specifieke beurs waaraan Optimus API gekoppeld is op desbetreffende gekoppelde account. 

 

 1. Beperkte garanties

 

9.1 Wij garanderen of vertegenwoordigen niet: 

– (a) de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd; 

– (b) dat het materiaal op de website up-to-date is; of 

– (c) dat de website of enige dienst op de website beschikbaar blijft. 

 

9.2 We behouden ons het recht voor om een of al onze websites diensten stop te zetten of te wijzigen, en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg; en behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden, hebt u geen recht op enige vergoeding of andere betaling bij het stopzetten of wijzigen van enige website

service, of als we stoppen met het publiceren van de website. 

 

9.3 Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website.

 

 1. Openbaarmaking van risico’s. Aannames van risico’s.

 

DEZE SECTIE BEVAT INFORMATIE OVER AANZIENLIJKE RISICO’S VAN HET BEZITTEN EN AANKOPEN VAN CRYPTO-VALUTA’S, TOKENS OF ENIGE CRYPTO-ACTIVA, MET GEBRUIK VAN HANDELSPLATFORMEN EN CRYPTO-UITWISSELINGEN EVENALS VOLGENDE HANDELSSTRATEGIEËN OF KOPIE HANDEL. LEES DEZE Sectie AANDACHTIG DOOR.10.1. U verklaart en garandeert hierbij dat alle digitale activa, die van tijd tot tijd digitale tokens, digitale munten, cryptocurrency, altcoins, digitale activa, tokens en andere op blockchain gebaseerde activa (“Activa”) die in uw bezit zijn, verhandeld zijn of verzonden en ontvangen zijn in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en u heeft geen overtreding van enige wet of misdaad begaan met betrekking tot het verkrijgen of verkopen van activa via handelsplatformen, cold storage wallets of crypto-uitwisselingen (gezamenlijk “Handelsplatformen”) die door de Optimus Software worden ondersteund.

 

10.2.Het aanhouden en kopen van Activa, het creëren van Orders, het gebruik van de Optimus Software, het volgen van een handelsstrategie of handelssignaal brengt aanzienlijke risico’s en potentieel voor volledige financiële verliezen met zich mee, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

 – i.De kenmerken, functies, werking, gebruik en andere eigenschappen van alle activa (“activa-eigenschappen”) en de software, netwerken, protocollen, systemen en andere technologie (inclusief, indien van toepassing, een gedistribueerd grootboek (blockchain) ) (“Onderliggende technologie”) die wordt gebruikt om activa te beheren, te creëren, uit te geven, over te dragen, te annuleren, te gebruiken of te verhandelen, kan complex, technisch of moeilijk te begrijpen of te evalueren zijn.

– II. Elk actief en zijn onderliggende technologie kan kwetsbaar zijn voor aanvallen op de veiligheid, integriteit of werking van het actief of zijn onderliggende technologie (“aanvallen”), inclusief aanvallen waarbij rekenkracht wordt gebruikt die voldoende is om de normale werking van een gedecentraliseerd gedistribueerd grootboek te overweldigen (blockchain) of andere onderliggende technologie.

 – III.Alle handelsplatformen kunnen kwetsbaar zijn voor aanvallen, inclusief phishingaanvallen. Alle handelsplatformen kunnen om verschillende redenen niet meer werken zoals verwacht, waaronder aanvallen, handhavings- en regelgevende activiteiten, oplichtingactiviteiten, technische en communicatieproblemen. We geven geen enkele verklaring en garantie dat deze handelsplatformen veilig, beveiligd, geverifieerd of verifieerbaar zijn, of van enige waarde, kwaliteit of wettigheid.

 – iv. Elke handelaar kan oplichting of frauduleuze acties uitvoeren, hun strategieën en handelssignalen kunnen zinloos, niet-correct of frauduleus zijn. Satoshi Consultancy Ltd. verifieert handelaren zo goed mogelijk als wij kunnen, maar garanderen niet hun intenties, ervaring, vaardigheden of zakelijke reputatie. Satoshi consultancy ltd. garandeert of neemt geen enkele garantie voor het monitoren van strategieën, signalen en activiteiten van handelaren voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, economische levensvatbaarheid, correctheid, veiligheid, fraude, illegale acties.

 – v. Alle activa, activa-eigenschappen of onderliggende technologie kunnen veranderen of anderszins niet meer werken zoals verwacht als gevolg van een wijziging in de onderliggende technologie, een wijziging die is aangebracht met behulp van functies of functies die zijn ingebouwd in de onderliggende technologie of een wijziging als gevolg van een aanval. Deze wijzigingen kunnen, zonder beperking, een “fork” of “rollback” van de Asset of blockchain omvatten.

 – vi.Elk activum kan worden geannuleerd, verloren of dubbel uitgegeven, of anderszins alle of het grootste deel van hun waarde verliezen, als gevolg van forks, rollbacks, aanvallen, wijzigingen in activa-eigenschappen of het niet functioneren van het activum zoals bedoeld.

 – vii. Elk activum kan in waarde dalen of al zijn waarde verliezen als gevolg van verschillende factoren, waaronder ontdekking van onrechtmatig gedrag, marktmanipulatie, wijzigingen in activa-eigenschappen of waargenomen waarde van activa-eigenschappen, aanvallen, opschorting of stopzetting van de ondersteuning van een activum door Handelsplatformen, marktplaats platforms of serviceproviders en andere factoren buiten onze controle.

 – viii. Elk actief kan in waarde dalen of al zijn waarde verliezen als gevolg van wetgevende of regelgevende activiteiten of andere overheidshandelingen. Overheidsregulering van activa is onzeker en evolueert snel.

 – ix.Elk activum kan verloren gaan als het naar het verkeerde adres wordt verzonden (bijvoorbeeld, maar zonder beperking, als het adres onjuist is opgemaakt, fouten bevat of bedoeld is om voor een ander type activum te worden gebruikt).

 – x. Elke transactie door u en uw handelsplatform-account waarbij een actief betrokken is, kan zichtbaar zijn in een openbaar blockchain-grootboek, ook door regelgevende instanties.

 – xi.Satoshi consultancy ltd. geeft geen enkele verklaring dat de activa die via de software kunnen worden gevonden, veilig, geschikt, trouw zijn aan de verklaringen van de activa sponsor, geverifieerd of verifieerbaar, of van enige waarde, kwaliteit of wettigheid.

 – xii.Satoshi Consultancy ltd. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een due diligence- of screeningsproces met betrekking tot activa, handelaars of handelsplatformen die kunnen worden ontdekt of technisch worden ondersteund door de software.

 – xiii.Satoshi Consultancy ltd. kan ten allen tijde door overheidsinstanties worden verplicht om accounts te bevriezen of informatie over gebruikers te verstrekken.

 – Xiv.Satoshi consultancy ltd. kan ten allen tijde, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers, activa, handelaars of handelsplatformen verwijderen uit de weergave of toegankelijkheid via de software voor zakelijke of wettelijke redenen die zij passend acht.

 – xv.Satoshi consultancy ltd. kan uw abonnement opschorten of weigeren als het nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of een bevel van wetshandhavings- of andere overheidsinstanties, om andere redenen zoals gespecificeerd in deze voorwaarden of anderszins naar ons goeddunken.

 

10.3. De risico’s beschreven in deze sectie kunnen leiden tot verlies van activa, vermindering of verlies van alle waarde of uitwisselbaarheid van activa, onvermogen om toegang te krijgen tot activa of deze over te dragen, onvermogen om activa te ruilen, onvermogen om toegang te krijgen tot enig handelsplatform, onvermogen om toegang te krijgen tot elke handelaar, handelsstrategie of handelssignaal en andere financiële verliezen voor u. U gaat er hierbij van uit en gaat ermee akkoord dat Satoshi Consultancy Ltd. geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor dergelijke risico’s. U doet hierbij onherroepelijk afstand van, stelt u vrij en ontslaat u van alle vorderingen, al dan niet bekend bij u, tegen Satoshi consultancy ltd., zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke aandeelhouders, leden, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en vertegenwoordigers met betrekking tot een van de hierin uiteengezette risico’s alsook de handelaars die extern Optimus orders en strategie delen met de API.10.4.U verklaart en garandeert dat u: 

(a) over de nodige technische expertise en bekwaamheid beschikt om de veiligheid, integriteit en werking van Handelsplatformen die u besluit te gebruiken met onze Software te beoordelen en te evalueren; 

en 

(b) de kennis, ervaring, begrip, professioneel advies en informatie om uw eigen evaluatie te maken van de verdiensten en risico’s van activa, handelaren, handelsstrategieën of handelssignalen. U aanvaardt het risico van het volgen van een strategie of handelssignaal, het gebruik van een handelsplatform om activa handmatig te verwerven of tijdens het volgen van een handelsstrategie en u bent als enige verantwoordelijk voor het uitvoeren van uw eigen onafhankelijke analyse van de risico’s die specifiek zijn voor het actief, de handelsplatformen en de respectieve strategie. U erkent dat bij het uitwisselen van activa, het volgen van een handelsstrategie, u op geen enkele manier vertrouwt op Satoshi consultancy ltd. of zijn gelieerde ondernemingen bij het uitvoeren van een dergelijke uitwisseling of het volgen van een dergelijke strategie, en het feit dat een bepaald actief, handelaar of handelsstrategie toegankelijk of vindbaar is via de Software vormt op geen enkele manier een goedkeuring of indicatie dat het actief, de handelaar of de handelsstrategie enige vorm van due diligence-onderzoek of kwalificatie heeft ondergaan, en geeft op geen enkele manier de mening van een partij weer dat het actief of de handelsstrategie veilig, geschikt of waar is op verklaringen van derden die zijn gemaakt, geverifieerd of verifieerbaar, of van enige waarde, kwaliteit of wettigheid. U mag geen Activa verwerven of verhandelen, tenzij u over voldoende financiële middelen beschikt en het u zich kunt veroorloven om alle waarde van de Activa te verliezen.

 

 1. Disclaimers. 

 

Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

 

SATOSHI CONSULTANCY LTD. BIEDT DE SOFTWARE. WIJ BIEDEN GEEN FINANCIEEL, INVESTERINGS-, JURIDISCHE, FISCALE OF ANDERE PROFESSIONELE ADVIES. SATOSHI CONSULTANCY LTD. IS GEEN MAKELAAR, FINANCIEEL ADVISEUR, BELEGGINGSADVISEUR, PORTEFEUILLE MANAGER OF BELASTINGADVISEUR.U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT SATOSHI CONSULTANCY LTD. NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR UW GEBRUIK VAN ENIGE INFORMATIE DIE U OP DE SOFTWARE VERKRIJGT. UW BESLUITEN DIE IN VERTROUWEN OP DE PRODUCTEN OF DIENSTEN OF UW INTERPRETATIES VAN DE GEGEVENS WORDEN GEMAAKT, ZIJN UW EIGEN BESLISSINGEN WAARVOOR U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID HEBT. U STEMT ER UITDRUKKELIJK IN DAT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN GERELATEERDE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS.11.1.U erkent en gaat ermee akkoord dat Satoshi consultancy ltd. u informatiediensten en code biedt over cryptocurrencies, evenals de service van persoonlijke automatisering van cryptocurrency-portfolio’s, inclusief tools voor activa toewijzing, automatische herbalancering en backtesting. U verhandelt geen Activa op de Software en de Software is geen handelsplatform of beurs. In plaats daarvan krijgt u via de Software toegang tot uw eigen accounts op Handelsplatformen.

 

11.2.U erkent en gaat ermee akkoord dat de terminal functionaliteit van de Software alleen dient als een hulpprogramma voor de gebruikersinterface. Alle informatie die via de Software wordt weergegeven, wordt rechtstreeks opgehaald van de gespecificeerde handelsplatformen, inclusief, maar niet beperkt tot, Binance, Bitfinex, Bittrex, Poloniex, Exmo, Hitbtc, Bybit, Bitgetm OKX, Kraken en wordt niet verzameld, gecompileerd of op enigerlei wijze gewijzigd of verwerkt door de Software, inclusief het hulpprogramma voor de gebruikersinterface. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle prijsgrafieken van Activa die via de Software worden weergegeven, zijn gebaseerd op de gegevens van de overeenkomstige Handelsplatformen en worden gegenereerd en bijgewerkt door de overeenkomstige derde partij.

 

11.3.Satoshi consultancy ltd. kan en garandeert niet dat de informatie of statistieken die beschikbaar zijn via de Software, inclusief maar niet beperkt tot de grafieken, diagrammen, grafieken, nauwkeurig, betrouwbaar, actueel, volledig, geldig, stabiel of geschikt is voor je behoeften. Satoshi Consultancy Ltd. garandeert niet de actualiteit van de technologie of informatie die betrokken is bij de software. Satoshi Consultancy Ltd. wijst elke aansprakelijkheid af voor enig verlies of schade indien u informatie of statistieken die beschikbaar zijn via de Software gebruikt of bekeken.

 

11.4.Tijdens het gebruik van de Satoshi consultancy ltd. kunt u worden blootgesteld aan promotiemateriaal dat diensten van derden aanbiedt of presenteert. Wij onderschrijven geen websites of diensten van derden en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade als u de dienst van de derde partij gebruikt of bekijkt, en geen controle hebt over dergelijke diensten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de diensten en producten die door dergelijke derden worden aangeboden en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op hun diensten en producten volledig te begrijpen voordat u transacties uitvoert met derden.

 

11.5. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Satoshi Consultancy Ltd. geen ononderbroken, veilige toegang tot delen van de Software garandeert en dat de werking van de Software kan worden verstoord door tal van factoren buiten onze controle. Satoshi Consultancy Ltd. draagt ​​onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid voor enig probleem dat kan worden veroorzaakt door het gebruik van handelsplatformen. We geven geen garanties met betrekking tot de tijd die nodig is voor het uitvoeren van orders door een blockchain-network of handelsplatformen, aangezien dit afhankelijk is van veel externe factoren, zoals de tijd die nodig is voor blokbevestiging of andere technische mogelijkheden van een handelsplatform.11.6. De software en gerelateerde diensten worden geleverd op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. De Software en gerelateerde diensten worden geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatie.11.7.WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELD SCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR WINST VERLIES, GEBRUIK VAN GOODWILL OF GEGEVENS), ZELFS INDIEN KENNISGEVING IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VERDER ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE COMPENSATIE OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT IN VERBAND MET: 

 

(A) UW ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, INCLUSIEF ALS GEVOLG VAN ENIGE 

 

(I) WEIGERING VAN TOEGANG TOT OF OPSCHORTING VAN EEN PORTEMONNEE OP EEN HANDELSPLATFORM PRESTATIES OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, 

(II) ONZE STOPZETTING VAN ENIGE OF ALLE DELEN VAN DE SOFTWARE, AUTOMATISERINGSSERVICES OF GATEWAY-SERVICES, OF, 

(III) ONVERWACHTE OF ONGEPLANDE DOWNTIME VAN ALLE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE OM WELKE REDEN OOK, EEN GEVOLG VAN STROOMUITVAL, SYSTEEMSTORINGEN OF ANDERE ONDERBREKINGEN; 

(B) ALLE INVESTERINGEN, UITGAVEN OF VERBINTENISSEN DOOR U OF UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE SOFTWARE OF EEN HANDELSPLATFORM; OF (C) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN OF DE VERWIJDERING, VERNIETIGING, SCHADE, VERLIES OF HET NIET OPSLAAN VAN PORTEMONNEE OF ANDERE GEGEVENS.11.8. U AANVAARDT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ALLE ACTIVITEITEN EN INHOUD DIE DOOR U OP DE SOFTWARE GEGENEREERD ZIJN. BOVENDIEN ERKENT U DAT SATOSHI CONSULTANCY LTD. NIET HANDELT ALS UW BROKER-DEALER, INTERMEDIAIR, AGENT OF ADVISEUR MET BETREKKING TOT ENIGE BESTELLING OF VERZOEK DIE U MAAKT OF VOORSTELT TE DOEN VIA HET PLATFORM EN U GEEN VERTROUWELIJKE PLICHT VERBONDEN. ELKE COMMUNICATIE DOOR SATOSHI CONSULTANCY LTD AAN U MAG ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID WORDEN BESCHOUWD ALS JURIDISCH, FISCAAL, BOEKHOUD- OF FINANCIEEL ADVIES. ENIG GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE SOFTWARE MAG NIET WORDEN BESCHOUWD ALS HET VERGEMAKKELIJKEN VAN ENIGE VERKOOP OF UITWISSELING VAN EFFECTEN ALS EEN UITWISSELING.11.9.SATOSHI CONSULTANCY LTD. IS NIET EN ZAL NIET WORDEN BESCHOUWD ALS GEREGLEMENTEERDE EN GEREGISTREERDE EFFECTEN BEURS, FINANCIËLE INSTELLING, BELEGGINGSBEDRIJF EN IS NIET ONDERWORPEN AAN DEZELFDE VEREISTEN ALS NATIONALE EFFECTENBEURZEN, FINANCIËLE INSTELLINGEN, FINANCIËLE HANDELSSYSTEMEN VOLGENS DE WETTEN VAN BULGARIJE.11.10. Niets in deze algemene voorwaarden zal:

 – (a) enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid te beperken of uit te sluiten;

 – (b) enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;

 – (c) aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of

 – (d) sluit alle aansprakelijkheden uit die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

 

 1. Schendingen van deze voorwaarden

 

12.1 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, kunnen wij, als u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft geschonden:

 – (a) u een of meer formele waarschuwingen sturen;

 – (b) uw toegang tot onze website tijdelijk opschorten;

 – (c) u permanent de toegang tot onze website ontzeggen;

 – (d) contact opnemen met een of al uw internetproviders en vragen dat zij uw toegang tot onze website blokkeren;

 – (e) juridische stappen tegen u ondernemen, al dan niet wegens contractbreuk; en/of

 – (f) uw account op onze website opschorten of verwijderen.12.2 Wanneer we uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om een ​​dergelijke opschorting of verbod of blokkering te omzeilen (inclusief maar niet beperkt tot het aanmaken en/of gebruiken van een ander account).

 

 1. Variatie

 

13.1 We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien.

 

13.2 De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van elk recht dat u anderszins zou kunnen hebben om op de hoogte te worden gesteld van, of om in te stemmen met, herzieningen van deze voorwaarden.13.3 Als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor deze algemene voorwaarden, zullen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor elke herziening van deze algemene voorwaarden; en als u niet uitdrukkelijk akkoord gaat met de herziene algemene voorwaarden binnen de door ons gespecificeerde termijn, zullen we uw account op de website uitschakelen of verwijderen en moet u stoppen met het gebruik van de website.

 

 1. Opdracht

 

14.1 U stemt er hierbij mee in dat we onze rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden mogen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

 

14.2 U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

 

 1. Scheidbaarheid

 

15.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden door enige rechter of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of onafdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

 

15.2 Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

 

 1. Rechten van derden

 

16.1 Een contract onder deze algemene voorwaarden is in ons voordeel en in uw voordeel, en is niet bedoeld om te profiteren van of afdwingbaar te zijn door een derde partij.

 

16.2 De uitoefening van de rechten van de partijen onder een contract onder deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

 

 1. Gehele overeenkomst

 

17.1 Behoudens Sectie 1.1, vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons privacybeleid, vergoedingenbeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.

 

 1. Recht en jurisdictie

 

18.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Bulgarije.18.2 Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Bulgarije.
Privacybeleid

 

 1. Inleiding

 

1.1 We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers en service gebruikers te beschermen.

 

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers en service gebruikers; met andere woorden, waar wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

 

1.3 Wij gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u bij het eerste bezoek aan onze website om toestemming vragen voor ons gebruik van cookies.

 

1.4 In dit beleid verwijzen wij, “ons” en “onze” naar Satoshi consultancy Ltd.. Zie Sectie 13 voor meer informatie over ons.

 

 1. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

 

2.1 In deze sectie 2 hebben we uiteengezet:

 – (a)de algemene categorieën van persoonsgegevens die we kunnen verwerken;

 – (b)de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken; en

 – (c)de rechtsgrondslagen van de verwerking.2.2 We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website-navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw service gebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analyse volgsysteem. Deze gebruikersgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming voor onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten.

 

2.3 Wij kunnen uw accountgegevens (accountgegevens) verwerken. De accountgegevens kunnen uw bijnaam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens bent u. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de exploitatie van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De rechtsgrond voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons en/of het op uw verzoek ondernemen van stappen om dergelijke overeenkomsten aan te gaan.

 

2.4 We kunnen uw informatie verwerken die is opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze website (profielgegevens). De profielgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te controleren. De rechtsgrond voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, namelijk de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het op uw verzoek nemen van stappen om een ​​dergelijke overeenkomst aan te gaan.

 

2.5 We kunnen informatie verwerken in elk verzoek dat u ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten (“verzoek gegevens). De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van relevante goederen en/of diensten aan u. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming.

 

2.6 We kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze klantrelaties, inclusief klantcontactgegevens (“klantrelatie gegevens”). De klantrelatie gegevens kunnen uw bijnaam, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u omvatten. De bron van de klantrelatie gegevens bent u. De klantrelatie gegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het beheren van onze relaties met klanten, het communiceren met klanten, het bijhouden van deze communicatie en het promoten van onze producten en diensten bij klanten. De rechtsgrond voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het goede beheer van onze klantrelaties.

 

2.7 We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en/of via onze website aangaat (“transactiegegevens”). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens en de transactiegegevens bevatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het leveren van de gekochte goederen en diensten en het bijhouden van een goede administratie van die transacties. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.

 

2.8 We kunnen informatie verwerken die is vervat in of verband houdt met alle communicatie die u naar ons verzendt (“correspondentiegegevens”). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en metagegevens bevatten die bij de communicatie horen. Onze website genereert de metadata die zijn gekoppeld aan communicatie die wordt gedaan met behulp van de contactformulieren van de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de communicatie met u en de administratie. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en zaken en communicatie met gebruikers.

 

2.9 We kunnen uw cryptovaluta-transactiegegevens verwerken (“handelsgegevens”). Deze gegevens kunnen openingen en sluitingen en andere details van uw deals op cryptovaluta markten omvatten. De bron van deze gegevens zijn uw accounts op cryptovaluta-uitwisselingsplatforms die u opzettelijk met ons hebt gedeeld via API. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om u relevante goederen en/of diensten te kunnen leveren. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

 

2.10 We kunnen uw persoonlijke gegevens die in dit beleid worden genoemd, verwerken waar nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, zowel in gerechtelijke procedures als in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

 

2.11 We kunnen uw persoonlijke gegevens die in deze polis worden genoemd, waar nodig verwerken voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s of het verkrijgen van professioneel advies. De rechtsgrond voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, namelijk de goede bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.

 

2.12 Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals uiteengezet in deze Sectie 2, kunnen we ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of in om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 

2.13 Verstrek geen persoonsgegevens van anderen aan ons, tenzij wij u daarom verzoeken

 

 1. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken

 

3.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden, en op de rechtsgronden, uiteengezet in dit beleid.

 

3.2 We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheersen van risico’s, het verkrijgen van professioneel advies of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij voor de rechtbank procedure of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

 

3.3 We kunnen uw handelsgegevens aan onze gebruikers bekendmaken voor zover dit redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen volgens een overeenkomst met onze gebruikers. De wettelijke basis voor deze openbaarmaking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

 

3.4 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden intern door ons afgehandeld. We delen geen transactiegegevens met externe partijen.3.5 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze sectie 3, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

 

 1. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

 

4.1 Dit artikel  beschrijft ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

 

4.2 Persoonsgegevens die wij voor welk doel of doeleinden dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

 

4.3 Niettegenstaande de andere bepalingen van deze sectie 4, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer een dergelijke bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 

 1. Wijzigingen

 

5.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

 

5.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

 

 1. Uw rechten

 

6.1 In deze sectie  hebben we de rechten samengevat die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Dienovereenkomstig dient u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties te lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

 

6.2 Uw belangrijkste rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:

 – (a) het recht op toegang;

 – (b) het recht op rectificatie;

 – (c) het recht op gegevenswissing;

 – (d) het recht om de verwerking te beperken;

 – (e) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking;

 – (f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

 – (g) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

 – (h) het recht om toestemming in te trekken.6.3 U hebt het recht op bevestiging of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar we dat doen, toegang tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen we u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd. U heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens wanneer u bent ingelogd op onze website.

 

6.4 U hebt het recht om eventuele onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten aanvullen.

 

6.5 In sommige omstandigheden hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Die omstandigheden zijn onder meer: ​​de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op gegevenswissing. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 

6.6 In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u heeft persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

 

6.7 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 

6.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden (inclusief profilering voor directe marketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde niet meer verwerken.

 

6.9 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

 

6.10 Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is:

 – (a) toestemming; of

 

 – (b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract,

 

 – en dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen zou aantasten.

 

6.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoon aangezien informatie in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het wettelijke recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

 

6.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

6.13 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen, naast de andere methoden die in deze sectie 6 worden gespecificeerd.

 

 1. Over cookies

 

7.1 Een cookie is een bestand met een identifier (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.7.2 Cookies kunnen “permanente” cookies of “sessiecookies” zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert; een sessie cookie daarentegen verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.7.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

 

 1. Cookies die wij gebruiken

 

8.1 Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 

 – (a) authenticatie – we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u door onze website navigeert;

 – (b) status – we gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website;

 – (c) beveiliging – we gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen;

 – (d) analyse – we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren; en

 – (e) toestemming voor cookies – we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan.

 

 1. Cookies beheren

 

9.1 De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om cookies te weigeren en cookies te verwijderen. De methoden hiervoor variëren van browser tot browser en van versie tot versie. Via deze links kunt u echter actuele informatie krijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

 

 – (a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl (Chrome);

 – (b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

 – (c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

 – (d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

 – (e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);

 – (f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge);

 

9.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.9.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website volledig gebruiken.

 

 1. Onze gegevens

 

10.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Satoshi Consultancy Ltd..

 

10.2 We zijn geregistreerd in Bulgarije en onze maatschappelijke zetel is 

Kraibrejna 34, Ap.26, 7600 Tutrakan, Bulgarije

 

10.3 U kunt contact met ons opnemen:

 – (a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;

 – (b) via ons communicatieplatform op Discord;;

 – (c) per e-mail, met behulp van het e-mailadres dat op onze website is gepubliceerd.English Version

-Virtual currencies, real risks. The only guarantee in crypto is the risk.
Warning:

– the value of your virtual coins can go up and down significantly, and
the amount you invested may be completely lost;
– the virtual coins are not covered by the guarantee schemes
bank deposits;
– nothing is legal on the virtual currency market
mechanism available to prevent market manipulation or abuse
prior knowledge can be avoided;
– the virtual coins are completely dependent on a specific one
computer technology and infrastructure, which in certain cases is very
may have been recently developed and not yet sufficiently tested;
– in the event of loss of the identification code or password
grants access to the virtual wallet containing the virtual coins
are stored, those coins will be permanently lost;
– virtual coins are currently accepted as a means of payment to a limited extent,
and in most countries there is no legal obligation whatsoever
to accept them;
– for more information about the risks associated with an investment in virtual currencies, we recommend that you consult the Wikifin page What
is a cryptocurrency? | Wikifin to read.”

Terms and Conditions

1 Introduction

1.1 These general terms and conditions apply to your use of our website (“Website” or “Software”) http://www.tradebit.be also called ‘TradeBit’ with the product ‘Optimus’.

1.2 By using our website and paying for our services, you accept these terms in full; accordingly, if you disagree with these terms and conditions or any part of these terms and conditions, you must not use our website and software.

1.3 When you register on our website, submit material to our website or use any of our website services, we expressly ask you to agree to these terms and conditions.

1.4 You must be at least 18 years old to use our website; by using our website or agreeing to these terms and conditions, you warrant and represent to us that you are at least 18 years of age.

1.5 Our website uses cookies; By using our website or agreeing to these terms and conditions, you consent to our use of cookies in accordance with the terms of our privacy and cookie policy.

2. Copyright Statement

2.1 Copyright 2023, Satoshi consultancy Ltd.

2.2 Subject to the express provisions of these terms and conditions:

– (a) we, together with our licensors, own and control all copyright and other intellectual property rights in our website and the material on our website;

and

– (b) All copyright and other intellectual property rights in our website and the material on our website are reserved.

3. License to use our website and Optimus software

3.1 You can:

– (a) view pages of our website in a web browser;
– (b) download pages from our website for caching in a web browser;
– (c) print pages from our website;
– (d) use our website services through a web browser;


3.2 Except as expressly permitted by Section 3.1 or the other provisions of these terms and conditions, you must not download any material from our website or save any such material to your computer.

3.3 You may only use our website for your own personal and business purposes and you may not use our website for any other purpose.

3.4 Except as expressly permitted by these terms and conditions, you must not edit or otherwise modify any material on our website.

3.5 Unless you own or control the relevant rights in the material, you must not:

– (a) republish material from our website (including republication on another website);
– (b) sell, rent or sublicense any content or products from our website;
– (c) publicly display any product from our website;
– (d) use products from our website for commercial purposes; or
– (e) redistribute products or content from our website.


3.6 We reserve the right, at our sole discretion, to restrict access to parts of our website, or our Optimus and Magnus programme; you may not circumvent any access restriction measures on our website.

4. Acceptable Use

4.1 You may not:

– (a) use our website in any way or take any action that causes, or may cause, damage to the website or impairment of the performance, availability or accessibility of the website or the software;
– (b) use our website in any way that is unlawful, illegal, fraudulent or harmful, or in connection with any unlawful, illegal, fraudulent or harmful purpose or activity;
– (c) use our website to copy, store, host, transmit, use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) spyware, computer viruses, Trojans

6. User Login Details (from service available on website)

6.1 When you register for an account with our website, you will be asked to choose a password.

6.2 Your user ID must not be misleading and must comply with the content rules set out in Section 11; you may not use your account or user ID for or in connection with the impersonation of any person.

6.3 You must keep your password confidential.

6.4 You must immediately notify us via Discord via private message to “Danny -optimus support-” if you become aware of any disclosure of your password.

6.5 You are responsible for any activity on our website arising out of any failure to keep your password confidential and you may be held liable for any losses arising from any such failure.

6.6. You acknowledge and agree that not all trading signals may be replicated to your account for various reasons, including but not limited to:

i) difference in value of the trader’s portfolio and your portfolio, as trading platforms may set minimum limits on the order amount executed through these corresponding trading platforms,
ii) technical limitations or problems of trading platforms,
iii) technical limitations or problems of the optimus software or gateways to trading platforms.
iiii) Human errors due to optimus operators

7. Account Cancellation and Suspension

7.1 We can:

– (a) suspend your account;
– (b) cancel your account; and/or
– (c) edit your account information,
at any time in our sole discretion without notice or explanation.

7.2 You can cancel your account on our website by contacting support on Discord.

7.3 We automatically suspend your account in the event of late payment of commission as stated on the invoice.

8. Fees and Payments

8.1. In consideration for access to the Software and related services, merchants and signal providers (collectively “Merchants”) and/or Satoshi consultancy Ltd. charge fees based on your copying of trading strategies or trading signals, orders, use of trading statistics, use of trading platform user interfaces or use of other related services.

When you register, you pay an intake fee that is invoiced by Satoshi Consultancy Ltd. For this you will receive a one-time online introductory lesson by appointment of max. 1 hour.

Satoshi Consultancy Ltd. charges different types of fees for the use of the software and related services. For example, the fee for copying paid trading strategies is determined as a percentage of the revenue from “copy trading” by third party traders, the fee for these trading signals is determined as a monthly or 3-monthly payment via invoice by Satoshi consultancy Ltd., This can be done for both companies and private individuals. Third party traders are compensated a fixed percentage of this commission by Satoshi Consultancy Ltd.

8.2. You will be informed of the fee amounts and their description, applicable billing period, payment methods available through the Software and introductory lesson. Payment methods available through the Software are determined by us in our sole discretion. Fees, calculation and payment terms may be changed by Satoshi Consultancy Ltd. with or without prior notice. are revised.

8.3. You will pay all applicable fees and any other amounts incurred by you or on your behalf by monthly billing in the amounts in effect when such fees were incurred.

8.4. By subscribing to any of our services, including copying a trading strategy or subscribing to trading signals, you authorize us to charge your preferred payment method over and over again as your subscription will automatically renew at the start of a subsequent billing period, unless canceled by you before a billing period expires.

You acknowledge that your subscriptions are subject to automatic renewals and you agree to and accept responsibility for all recurring charges to your payment method based on this automatic renewal feature without further authorization from you and without further notice, except as required by law. You further acknowledge that the amount of the recurring charges may change if applicable tax rates change or if you are notified that the applicable subscription charges increase.

8.5 Upon renewal of your subscription, if Satoshi consultancy Ltd. does not receive payment, you agree that Satoshi consultancy Ltd. may terminate or suspend your subscription and continue to charge an additional administration fee of 3% per week that payment is made

was not received until payment is received (upon receipt of payment, your account will be activated and for auto-renewal purposes, your new subscription period will begin from the day payment is received).


8.6. You are responsible for checking the fee amounts and billing period on a regular basis and in any event before subscribing to our services or interacting with the Software for which you may be charged.

8.7. It is solely your responsibility to determine whether, and to what extent, taxes in your country where You reside apply to any activities you conduct through our Software, and to withhold, collect the appropriate amounts of taxes, to report and remit to the competent tax authorities. We do not assume any responsibility to store or archive transaction information, nor does the Software have any such storage or archiving capability. We remind you that trading digital currencies is taxed in most countries and You are required to comply with tax laws. Due to the rapidly changing legislation surrounding copy trading and cryptocurrency, you are responsible for checking whether the services provided by our software are permitted under the legislation of your country.

8.8. When you start copying a trading strategy, any changes to your portfolio value will be evaluated in a digital asset (e.g. in USDT, USDC BTC, ETH or BUSD) or FIAT currency (USD, EUR) pre-registered by Satoshi consultancy Ltd. has been determined (“control capacity”). It is entirely your responsibility what happens to the funds in your account and Satoshi Consultancy Ltd. will never be able or allowed to access your funds on the stock exchange. Through API connections, only purchasing and selling strategies can be implemented without any management of your funds. We are therefore not at all responsible for any loss or poor management of your trade fairs. We are not portfolio managers and cannot make withdrawals from your account on Bybit, Binance, Bitget or any other exchange.

8.9. Please note that if the trader does not perform any trading activity within the billing period of copying a commission based trading strategy, but the value of your portfolio changes compared to control assets, the software may consider these changes as copy trading income and we may calculate our fees based on this income.

Please also note that if you have executed trades or trades on your linked account on the trading platform within the billing period of copy trading strategy, the income from such transactions may be considered copy trading income and we may deduct our fees from calculate based on income. So be sure to follow the guide and working method during the intake lesson, as our software cannot distinguish between deposits, own trades or Optimus copy trades on the specific trading pair or digital wallet that is linked to the Optimus software. It is therefore explicitly prohibited to trade yourself on the trading pairs of the specific exchange to which Optimus API is linked on the relevant linked account.

9. Limited Warranties

9.1 We do not guarantee or represent:
– (a) the completeness or accuracy of the information published on our website;
– (b) that the material on the website is up to date; or
– (c) that the website or any service on the website remains available.

9.2 We reserve the right to discontinue or change any or all of our website services, and to stop publishing our website, at any time in our sole discretion without notice or explanation; and except as otherwise expressly provided in these terms and conditions, you will not be entitled to any compensation or other payment for discontinuing or modifying any website
service, or if we stop publishing the website.

9.3 To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations and warranties relating to the subject matter of these terms and conditions, our website and the use of our website.

10. Risk Disclosure. Assumptions of risk.

THIS SECTION CONTAINS INFORMATION ABOUT SIGNIFICANT RISKS OF OWNING AND PURCHASING CRYPTO CURRENCIES, TOKENS OR ANY CRYPTO ASSETS, USING TRADING PLATFORMS AND CRYPTO EXCHANGES AS WELL AS FOLLOWING TRADING STRATEGIES OR COPY TRADING. PLEASE READ THIS Section CAREFULLY.


10.1. You hereby represent and warrant that all digital assets, which from time to time may be digital tokens, digital coins, cryptocurrency, altcoins, digital assets, tokens and other blockchain-based assets (“Assets”) in your possession, have been traded or transferred and received are in accordance with applicable law and you have not committed any violation of any law or crime in relation to acquiring or selling assets through trading platforms, cold storage wallets or crypto exchanges (collectively “Trading Platforms”) operated by the Optimus Software are supported.

10.2. Holding and purchasing Assets, creating Orders, using the Optimus Software, following any trading strategy or trading signal involves significant risks and the potential for complete financial loss, including but not limited to the following:
– i.The characteristics, functions, operation, use and other properties of all assets (“Asset Properties”) and the software, networks, protocols, systems and other technology (including, if applicable, a distributed ledger (blockchain)) (“Underlying Technology”) used to manage, create, issue, transfer, cancel, use or trade assets may be complex, technical or difficult to understand or evaluate.
– II. Any asset and its underlying technology may be vulnerable to attacks on the security, integrity, or operation of the asset or its underlying technology (“attacks”), including attacks that use computing power sufficient to disrupt the normal operation of a decentralized distributed ledger overwhelm (blockchain) or other underlying technology.
– III.All trading platforms can be vulnerable to attacks, including phishing attacks. All trading platforms may stop working as expected for various reasons, including attacks, enforcement and regulatory activities, scam activities, technical and communication issues. We make no representation or warranty that these trading platforms are safe, secure, verified or verifiable, or of any value, quality or legality.
– iv. Any trader can perform scams or fraudulent actions, their strategies and trading signals can be meaningless, incorrect or fraudulent. Satoshi Consultancy Ltd. verifies traders as best we can, but does not guarantee their intentions, experience, skills or business reputation. Satoshi consultancy ltd. does not guarantee or assume any warranty for monitoring traders’ strategies, signals and activities for any purpose, including, but not limited to, economic viability, correctness, security, fraud, illegal actions.
– v. Any asset, asset features or underlying technology may change or otherwise cease to function as expected due to a change in the underlying technology, a change made using features or functions built into the underlying technology or a change due to an attack. These changes may include, without limitation, a “fork” or “rollback” of the Asset or blockchain.
– vi.Any asset may be canceled, lost, double-spent, or otherwise lose all or most of its value, due to forks, rollbacks, attacks, changes in asset properties, or failure of the asset to function as intended.
– vii. Any asset may decline in value or lose all of its value due to a variety of factors, including discovery of unlawful behavior, market manipulation, changes in asset properties or perceived value of asset properties, attacks, suspension or discontinuation of support of an asset by Trading platforms, marketplace platforms or service providers and other factors beyond our control.
– viii. Any asset may decline in value or lose all of its value as a result of legislative or regulatory activities or other government actions. Government regulation of assets is uncertain and evolving rapidly.
– ix.Any asset can be lost if it is sent to the wrong address (for example, but without limitation, if the address is incorrectly formatted, contains errors, or is intended to be used for a different type of asset).
-x. Any transaction by you and your trading platform account involving an asset may be visible on a public blockchain ledger

also by regulatory authorities.
– xi.Satoshi consultancy ltd. makes no representation that the assets found through the software are safe, appropriate, true to the asset sponsor’s statements, verified or verifiable, or of any value, quality or legality.
– xii.Satoshi Consultancy ltd. assumes no responsibility for conducting any due diligence or screening process with respect to any assets, traders or trading platforms that may be discovered or technically supported by the software.
– xiii.Satoshi Consultancy ltd. may be required at any time by government authorities to freeze accounts or provide information about users.
– Xiv.Satoshi consultancy ltd. may at any time, with or without prior notice to users, remove any assets, merchants or trading platforms from display or accessibility through the Software for any business or legal reason it deems appropriate.
– xv.Satoshi consultancy ltd. may suspend or refuse your subscription as it deems necessary to comply with any applicable law or regulation or an order of law enforcement or other government authorities, for other reasons specified in these Terms or otherwise in our sole discretion.

10.3. The risks described in this section may result in loss of assets, reduction or loss of all value or interchangeability of assets, inability to access or transfer assets, inability to exchange assets, inability to access any trading platform, inability to access any trader, trading strategy or trading signal and other financial losses to you. You hereby assume and agree that Satoshi Consultancy Ltd. has no responsibility or liability for such risks. You hereby irrevocably waive, release and discharge any and all claims, whether or not known to you, against Satoshi consultancy ltd., its affiliates and their respective shareholders, members, directors, officers, employees, agents and representatives with relating to any of the risks set out herein as well as the traders who externally share Optimus orders and strategy with the API.


10.4.You represent and warrant that you:
(a) has the necessary technical expertise and ability to assess and evaluate the security, integrity and operation of any Trading Platforms you choose to use with our Software;
and
(b) the knowledge, experience, understanding, professional advice and information to make your own evaluation of the merits and risks of any asset, trader, trading strategy or trading signal. You accept the risk of following a strategy or trading signal, using a trading platform to acquire assets manually or in the course of following a trading strategy and you are solely responsible for conducting your own independent analysis of the risks specific for the asset, the trading platforms and the respective strategy. You acknowledge that when exchanging assets, following a trading strategy, you are in no way relying on Satoshi consultancy ltd. or its affiliates in conducting any such exchange or pursuing any such strategy, and the fact that a particular asset, trader or trading strategy is accessible or discoverable through the Software in no way constitutes an endorsement or indication that the asset, the trader or the trading strategy has undergone any form of due diligence investigation or qualification, and does not in any way represent the opinion of any party that the asset or the trading strategy is safe, suitable or true on third party statements made, verified or verifiable, or of any value, quality or legality. You may not acquire or trade any Assets unless you have sufficient financial resources and can afford to lose all value of the Assets.

11. Disclaimers.

Limitations and exclusions of liability

SATOSHI CONSULTANCY LTD. PROVIDES THE SOFTWARE. WE DO NOT PROVIDE FINANCIAL, INVESTMENT, LEGAL, TAX OR OTHER PROFESSIONAL ADVICE. SATOSHI CONSULTANCY LTD. IS NOT A BROKER, FINANCIAL ADVISOR, INVESTMENT ADVISOR, PORTFOLIO MANAGER OR TAX ADVISOR.


YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT SATOSHI CONSULTANCY LTD. IS NOT RESPONSIBLE FOR YOUR USE OF ANY INFORMATION YOU OBTAIN FROM THE SOFTWARE. YOUR DECISIONS MADE IN RELIANCE ON THE PRODUCTS OR SERVICES OR YOUR INTERPRETATIONS OF THE DATA ARE YOUR OWN DECISIONS FOR WHICH YOU HAVE FULL RESPONSIBILITY. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THE SOFTWARE AND RELATED SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK.


11.1.You acknowledge and agree that Satoshi consultan

cy ltd. offers you information services and code about cryptocurrencies, as well as the service of personal automation of cryptocurrency portfolios, including tools for asset allocation, automatic rebalancing and backtesting. You do not trade any Assets on the Software and the Software is not a trading platform or exchange. Instead, the Software gives you access to your own accounts on Trading Platforms.

11.2.You acknowledge and agree that the terminal functionality of the Software serves only as a user interface utility. All information displayed through the Software is retrieved directly from the specified trading platforms including, but not limited to, Binance, Bitfinex, Bittrex, Poloniex, Exmo, Hitbtc, Bybit, Bitgetm OKX, Kraken and is not collected, compiled or stored on modified or processed in any way by the Software, including the user interface utility. You acknowledge and agree that all Asset price charts displayed through the Software are based on data from the corresponding Trading Platforms and are generated and updated by the corresponding third party.

11.3.Satoshi consultancy ltd. cannot and does not warrant that the information or statistics available through the Software, including but not limited to the charts, graphs, graphs, are accurate, reliable, current, complete, valid, stable or suitable for your needs. Satoshi Consultancy Ltd. does not guarantee the currency of the technology or information involved in the software. Satoshi Consultancy Ltd. disclaims any liability for any loss or damage if you use or view any information or statistics available through the Software.

11.4.While using the Satoshi consultancy ltd. you may be exposed to promotional materials offering or presenting third party services. We do not endorse any third party websites or services and are not responsible or liable for any loss or damage if you use or view the third party service and have no control over such services. It is your responsibility to fully understand the services and products offered by such third parties and the terms and conditions applicable to their services and products before engaging in any transactions with any third parties.

11.5. You understand and agree that Satoshi Consultancy Ltd. does not guarantee uninterrupted, secure access to portions of the Software and that operation of the Software may be interfered with by numerous factors beyond our control. Satoshi Consultancy Ltd. under no circumstances bears any responsibility for any problem that may be caused by the use of trading platforms. We make no guarantees regarding the time required for order execution by a blockchain network or trading platforms, as this depends on many external factors, such as the time required for block confirmation or other technical capabilities of a trading platform.


11.6. The software and related services are provided on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. The Software and related services are provided without warranties of any kind, either express or implied, including but not limited to implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.


11.7.WE SHALL NOT BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, USE OF GOODWILL OR DATA), EVEN IF NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. FURTHER, WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY COMPENSATION OR DAMAGES ARISING IN CONNECTION WITH:

(A) YOUR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, INCLUDING AS A RESULT OF ANY

(I) DENIAL OF ACCESS TO OR SUSPENSION OF A WALLET ON A TRADING PLATFORM PERFORMANCE UNDER THESE TERMS AND CONDITIONS,
(II) OUR DISCONTINUE OF ANY OR ALL PORTIONS OF THE SOFTWARE, AUTOMATION SERVICES OR GATEWAY SERVICES, OR,
(III) UNEXPECTED OR UNSCHEDULED DOWNTIME OF ALL OR ANY PART OF THE SOFTWARE FOR ANY REASON, RESULTING FROM POWER OUTAGES, SYSTEM FAILURES OR OTHER INTERRUPTIONS;
(B) ANY INVESTMENTS, EXPENSES OR COMMITMENTS BY YOU OR YOUR USE OF OR ACCESS TO THE SOFTWARE OR ANY TRADING PLATFORM; OR (C) UNAUTHORIZED ACCESS TO, ALTERATION OF, OR THE DELETION, DESTRUCTION, DAMAGE, LOSS OR FAILURE TO STORE ANY WALLET OR OTHER DATA.


11.8. YOU ACCEPT RESPONSIBILITY FOR ALL ACTIVITIES AND CONTENT GENERATED BY YOU ON THE SOFTWARE. FURTHER, YOU ACKNOWLEDGE THAT SATOSHI CONSULTANCY LTD. NOT ACTING AS YOUR BROKER-DEALER, INTERMEDIARY, AGENT OR ADVISOR WITH RESPECT TO ANY ORDER OR REQUEST D

ANYTHING YOU MAKE OR PROPOSE TO DO THROUGH THE PLATFORM AND YOU ARE UNDER NO CONFIDENTIAL DUTY. ANY COMMUNICATION BY SATOSHI CONSULTANCY LTD TO YOU SHOULD NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE CONSIDERED AS LEGAL, TAX, ACCOUNTING OR FINANCIAL ADVICE. ANY USE OF OR ACCESS TO THE SOFTWARE SHOULD NOT BE CONSIDERED AS THE FACILITATION OF ANY SALE OR EXCHANGE OF SECURITIES AS AN EXCHANGE.


11.9.SATOSHI CONSULTANCY LTD. IS NOT AND WILL NOT BE CONSIDERED A REGULATED AND REGISTERED SECURITIES STOCK EXCHANGE, FINANCIAL INSTITUTION, INVESTMENT COMPANY AND IS NOT SUBJECT TO THE SAME REQUIREMENTS AS NATIONAL SECURITIES STOCK EXCHANGE, FINANCIAL INSTITUTIONS, FINANCIAL TRADING SYSTEMS UNDER THE LAWS OF BULGARIA.


11.10. Nothing in these terms and conditions will:
– (a) limit or exclude any liability for death or personal injury resulting from negligence;
– (b) limit or exclude any liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
– (c) limit liability in any way that is not permitted under applicable law; or
– (d) excludes all liabilities that may not be excluded under applicable law.

12. Violations of these Terms

12.1 Without prejudice to our other rights under these terms and conditions, if you breach these terms and conditions in any way, or if we reasonably suspect that you have breached these terms and conditions in any way, we may:
– (a) send you one or more formal warnings;
– (b) temporarily suspend your access to our website;
– (c) permanently deny you access to our website;
– (d) contact any or all of your internet service providers and request that they block your access to our website;
– (e) take legal action against you, whether or not for breach of contract; and/or
– (f) suspend or delete your account on our website.


12.2 Where we suspend, prohibit or block your access to our website or any part of our website, you must not take any action to circumvent such suspension or prohibition or blocking (including but not limited to creating and/or using another account).

13. Variety

13.1 We may revise these terms and conditions from time to time.

13.2 The revised terms will apply to the use of our website from the date of publication of the revised terms on the website, and you hereby waive any right you may otherwise have to be notified of, or to agree to, revisions to these terms.


13.3 If you have given your express consent to these terms and conditions, we will obtain your express consent to any revision to these terms and conditions; and if you do not expressly agree to the revised terms and conditions within the time period specified by us, we will disable or delete your account on the Website and you must stop using the Website.

14. Assignment

14.1 You hereby agree that we may assign, transfer, sub-contract or otherwise deal with our rights and/or obligations under these terms and conditions.

14.2 You may not assign, transfer, sub-contract or otherwise deal with any of your rights and/or obligations under these terms and conditions without our prior written consent.

15. Severability

15.1 If any provision of these terms and conditions is held to be unlawful and/or unenforceable by any court or other competent authority, the remaining provisions will remain in effect.

15.2 If any unlawful and/or unenforceable provision of these terms and conditions would be lawful or enforceable if part of it were deleted, that part will be deemed to be deleted, and the rest of the provision will continue in effect.

16. Third Party Rights

16.1 A contract under these terms and conditions is for our benefit and for your benefit, and is not intended to benefit or be enforceable by any third party.

16.2 The exercise of the parties’ rights under any contract under these terms and conditions is not subject to the consent of any third party.

17. Entire Agreement

17.1 Subject to Section 1.1, these terms and conditions, together with our privacy policy, fees policy, constitute the entire agreement between you and us in relation to your use of our website and supersede any prior agreements between you and us in relation to your use of our website.

18. Law and Jurisdiction

18.1 These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of Bulgaria.


18.2 All disputes relating to these terms and conditions shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Bulgaria.

Privacy Policy

1 Introduction

1.1 We are committed to protecting the privacy of our website visitors and service users.

1.2 This policy applies where we are acting as a data controller in relation to the personal data of our website visitors and service users; in other words, where we determine the purposes and means of processing that personal data.

1.3 We use cookies on our website. To the extent that these cookies are not strictly necessary for the provision of our website and services, we will ask you for permission to use cookies when you first visit our website.

1.4 In this policy we, “us” and “our” refer to Satoshi consultancy Ltd.. See Section 13 for more information about us.

2. How we use your personal information

2.1 In this section 2 we have set out:
– (a)the general categories of personal data that we may process;
– (b)the purposes for which we may process personal data; and
– (c)the legal bases of the processing.


2.2 We may process data about your use of our website and services (“usage data”). The usage data may include your IP address, geographic location, browser type and version, operating system, referral source, length of visit, page views and website navigation paths, as well as information about the timing, frequency and pattern of your service use. The source of the usage data is our analytics tracking system. This user data may be processed to analyze the use of the website and services. The legal basis for this processing is consent for our legitimate interests, namely monitoring and improving our website and services.

2.3 We may process your account information (account data). The account information may include your nickname and email address. The source of the account information is you. The account data may be processed for the purposes of operating our website, providing our services, ensuring the security of our website and services, maintaining backups of our databases and communicating with you. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the performance of a contract between you and us and/or taking steps, at your request, entered into such contracts.

2.4 We may process your information contained in your personal profile on our website (profile data). The profile information may include your name and email address. The profile data may be processed to enable and monitor your use of our website and services. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the performance of a contract between you and us and/or taking steps, at your request, to enter into such a contract.

2.5 We may process information contained in any request that you make to us in relation to goods and/or services (“request data”). The inquiry data may be processed for the purposes of offering, marketing and selling relevant goods and/or services to you. The legal basis for this processing is consent.

2.6 We may process information relating to our customer relationships, including customer contact data (“customer relationship data”). The customer relationship data may include your nickname, your contact details and information contained in communications between us and you. The source of the customer relationship data is you. Customer relationship data may be processed for the purposes of managing our relationships with customers, communicating with customers, keeping records of these communications and promoting our products and services to customers. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper management of our customer relationships.

2.7 We may process information relating to transactions, including purchases of goods and services, that you enter into with us and/or through our website (“transaction data”). The transaction data may include your contact details and the transaction details. The transaction data may be processed for the purpose of delivering the purchased goods and services and keeping proper records of those transactions. The legal basis for this processing is the performance of a contract between you and us and/or taking steps, at your request, to enter into such a contract and our legitimate interests, namely the proper administration of our website and our company.

2.8 We may process information contained in or relating to any communication that you send to us (“correspondence data”). The correspondence data may include the content of the communication and metadata associated with the communication. Our website generates the metadata associated with communications made using d’s contact forms

e website. The correspondence data may be processed for the purpose of communicating with you and the administration. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper administration of our website and business and communications with users.

2.9 We may process your cryptocurrency transaction data (“trading data”). This data may include openings and closings and other details of your deals on cryptocurrency markets. The source of this data is your accounts on cryptocurrency exchange platforms that you have intentionally shared with us via API. This data may be processed to provide you with relevant goods and/or services. The legal basis for this processing is the performance of a contract between you and us and/or taking steps, at your request, to enter into such a contract.

2.10 We may process your personal data identified in this policy where necessary for the establishment, exercise or defense of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the protection and exercise of our legal rights, your legal rights and the legal rights of others.

2.11 We may process your personal data identified in this policy where necessary for the purposes of obtaining or maintaining insurance coverage, managing risks or obtaining professional advice. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper protection of our business against risks.

2.12 In addition to the specific purposes for which we may process your personal data set out in this Section 2, we may also process your personal data where such processing is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject, or in order to protect your vital interests or the protect the vital interests of another natural person.

2.13 Do not provide personal data of others to us unless we request you to do so

3. Providing your personal information to others

3.1 We may disclose your personal data to any member of our group of companies (this means our subsidiaries, our ultimate holding company and all its subsidiaries) insofar as reasonably necessary for the purposes, and on the legal bases, set out in this policy.

3.2 We may disclose your personal data to our insurers and/or professional advisers insofar as reasonably necessary for the purposes of obtaining or maintaining insurance coverage, managing risks, obtaining professional advice, or the establishment, exercise or defense of legal claims, whether before a court procedure or in an administrative or extrajudicial procedure.

3.3 We may disclose your trading information to our users insofar as reasonably necessary to comply with our obligations under an agreement with our users. The legal basis for this disclosure is the performance of a contract between you and us and/or taking steps, at your request, to enter into such a contract.

3.4 Financial transactions relating to our website and services are handled internally by us. We do not share transaction data with outside parties.


3.5 In addition to the specific disclosures of personal data set out in this Section 3, we may disclose your personal data where such disclosure is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject, or in order to protect your vital interests or the vital interests of another natural person. We may also disclose your personal data where such disclosure is necessary for the establishment, exercise or defense of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure.

4. Retention and deletion of personal data

4.1 This section sets out our data retention policies and procedure, which are designed to help ensure that we comply with our legal obligations in relation to the retention and deletion of personal data.

4.2 Personal data that we process for any purpose or purposes will be kept for no longer than is necessary for that purpose or purposes.

4.3 Notwithstanding the other provisions of this Section 4, we may retain your personal data where such retention is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject, or in order to protect your vital interests or the vital interests of another natural person .

5. Changes

5.1 We may update this policy from time to time by publishing a new version on our website.

5.2 You should check this page occasionally to ensure you are happy with any changes to this policy.

6. Your rights

6.1 In this section we have summarized the rights you have under data protection law. Some rights are complex and not all details are included in our summaries. Accordingly, you should read the relevant laws and regulatory guidelines for a full explanation of these rights.

6.2 Your key rights under data protection law are:
– (a) the right of access;
– (b) the right to rectification;
– (c) the right to erasure;
– (d) the right to restrict processing;
– (e) the right to object to processing;
– (f) the right to data portability;
– (g) the right to lodge a complaint with a supervisory authority; and
– (h) the right to withdraw consent.


6.3 You have the right to confirmation as to whether or not we are processing your personal data and, where we do, access to the personal data, together with certain additional information. That additional information includes details of the purposes of the processing, the categories of personal data concerned and the recipients of the personal data. Provided the rights and freedoms of others are not affected, we will provide you with a copy of your personal data. The first copy will be provided free of charge, but additional copies may be subject to a reasonable charge. You can access your personal information when you are logged in to our website.

6.4 You have the right to have any inaccurate personal data about you corrected and, taking into account the purposes of the processing, to have incomplete personal data about you completed.

6.5 In some circumstances you have the right to have your personal data erased without undue delay. Those circumstances include: the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed

kt; you withdraw your consent to consent-based processing; you object to the processing under certain rules of applicable data protection law; the processing is for direct marketing purposes; and the personal data have been processed unlawfully. However, there are exclusions to the right to erasure. The general exclusions include where processing is necessary: for the exercise of the right to freedom of expression and information; to comply with a legal obligation; or for the establishment, exercise or defense of legal claims.

6.6 In certain circumstances you have the right to restrict the processing of your personal data. These circumstances are: you contest the accuracy of the personal data; the processing is unlawful, but you object to the erasure; we no longer need the personal data for our processing, but you require personal data for the establishment, exercise or defense of legal claims; and you have objected to the processing, pending verification of that objection. Where processing has been restricted on this basis, we may continue to store your personal data. However, we will only process it differently: with your consent; for the establishment, exercise or defense of legal claims; for the protection of the rights of another natural or legal person; or for reasons of important public interest.

6.7 You have the right to object to our processing of your personal data on grounds relating to your particular situation, but only to the extent that the legal basis for the processing is that the processing is necessary for: the performance of a task in progress in the public interest or in the exercise of any public authority entrusted to us; or the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party. If you make such an objection, we will stop processing the personal information unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms, or the processing is for the establishment, exercise or defense of legal claims.

6.8 You have the right to object to our processing of your personal data for direct marketing purposes (including profiling for direct marketing purposes). If you make such an objection, we will no longer process your personal data for this purpose.

6.9 You have the right to object to our processing of your personal data for scientific or historical research purposes or statistical purposes on grounds relating to your particular situation, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of common interest.

6.10 To the extent that the legal basis for our processing of your personal data is:
– (a) consent; or

– (b) that the processing is necessary for the performance of a contract to which you are party or in order to take steps at your request prior to entering into a contract,

– and such processing is carried out by automated means, you have the right to receive your personal data from us in a structured, commonly used and machine-readable format. However, this right does not apply if it would affect the rights and freedoms of others.

6.11 If you consider that our processing of your personal information infringes data protection law, you have a legal right to lodge a complaint with a supervisory authority responsible for data protection. You can do this in the EU Member State of your habitual residence, your place of work or the place of the alleged infringement.

6.12 To the extent that the legal basis for our processing of your personal data is consent, you have the right to withdraw that consent at any time. Withdrawal will not affect the lawfulness of the processing before the withdrawal.

6.13 You may exercise any of your rights in relation to your personal data by writing to us, in addition to the other methods specified in this section 6.

7. About cookies

7.1 A cookie is a file containing an identifier (a string of letters and numbers) that is sent by a web server to a web browser and stored by the browser. The identifier is then sent back to the server each time the browser requests a page from the server.


7.2 Cookies may be “persistent” cookies or “session cookies”: a persistent cookie is stored by a web browser and remains valid until its set expiry date unless the user deletes it before the expiry date; a session cookie, on the other hand, expires

opt at the end of the user session, when the web browser is closed.


7.3 Cookies do not generally contain any information that personally identifies a user, but personal information we store about you may be linked to the information stored in and obtained from cookies.

8. Cookies we use

8.1 We use cookies for the following purposes:

– (a) authentication – we use cookies to identify you when you visit our website and as you navigate through our website;
– (b) status – we use cookies to help us determine whether you are logged in to our website;
– (c) security – we use cookies as part of the security measures used to protect user accounts, including preventing fraudulent use of login credentials, and to protect our website and services generally;
– (d) analytics – we use cookies to help us analyze the use and performance of our website and services; and
– (e) cookie consent – we use cookies to store your preferences regarding the use of cookies in general.

9. Manage cookies

9.1 Most browsers offer you the option to refuse cookies and delete cookies. The methods for this vary from browser to browser and version to version. However, you can get up-to-date information about blocking and deleting cookies via these links:

– (a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
– (b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
– (c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
– (d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
– (e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);
– (f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge);

9.2 Blocking all cookies will negatively impact the usability of many websites.


9.3 If you block cookies, you will not be able to fully use all the functions of our website.

10. Our data

10.1 This website is owned and operated by Satoshi Consultancy Ltd..

10.2 We are registered in Bulgaria and our registered office is
Kraibrejna 34, Ap.26, 7600 Tutrakan, Bulgaria

10.3 You can contact us:
– (a) by post, to the postal address stated above;
– (b) via our communication platform on Discord;;
– (c) by email, using the email address published on our website.